find your way>
find your way>
back
back
12 o' clock

'Erik Tanghe geeft regelmatig lezingen over onderstaande onderwerpen: Ga meteen naar agenda... Schrijf je in op de Nieuwsbrief...

Erik Tanghe geeft Lezingen
LEZING 'Het hoe en het waarom van ziekte'
In deze lezing leg ik uit hoe ziekte werkelijk ontstaat en dat het geloof als zouden microben en bacterien verantwoordelijk zijn voor alle ziektes fout is.
Elk lichamelijk probleem begint met een negatieve emotie die het menselijk energieveld verstoort op een plaats die symbolisch verbonden is met de emotie..
Dat zorgt er niet alleen voor dat er op lange termijn een lichamelijk probleem optreedt door o.a. Verzuring en vervuiling van het lichaam maar door de holografische werking van deze werkelijkheid zorgt het er ook voor dat wij een werkelijkheid naar ons toehalen die resoneert met de emoties in ons energieveld

LEZING 'Een Andere kijk op kanker'
Deze lezing legt ook uit hoe ziekte onstaat maar gaat kijken wat er gebeurt als wij deze ziekten telkens weer onderdrukken door het nemen van medicijnen waardoor het lichaam door extreme vervuiling, zuurstoftekort en een hoge zuurtegraad niet anders kan dan het ontwikkelen van kanker..
Ik maak duidlelijk dat kanker geen ziekte is maar wel een laatste poging van het lichaam om een onbalans te herstellen, een ultieme manier om te overleven.
Kanker krijg je niet omdat je pech hebt, kanker krijg je omdat je het nodig hebt omdat je zonder kanker al veel langer dood zou zijn.. Ik leg ook uit hoe je op een eenvoudige manier kanker kan voorkomen en ook genezen..

LEZING 'De logica achter Ziekte'
Ons bewustzijn wordt via een projectie in dit hologram geprojecteerd en koppelt zich aan ons lichaam.
Dat lichaam is het product van onze ouders en voorouders en vormt grotendeels onze persoonlijkheid. Als er wat misloopt met de verbinding tussen jouw bewustzijn en die persoonlijkheid.. ontstaat er een negatieve emotie.. en die emotie kan op lange termijn ziekte veroorzaken. Ons lichaam is als het ware een interface waarmee ons bewustzijn deze realiteit ervaart en een slechte koppeling tussen beide laat net zoals bij een auto.. waarschuwingslampjes branden... en die verklikkerlichtjes.. dat zijn ziektes...
waarschuwingssignalen van een dieper liggend probleem... en het heeft geen zin om die lichtjes kapot te slaan zoals de klassieke geneeskunde doet en lekker verder te rijden...
Je dient de motorkap te openen en te kijken naar de onderliggende oorzaak

LEZING 'Praktische Quantumfysica/Quantumfysica voor Dummies'
"Quantum is het modewoord in de spiritualiteit.
Het wordt te pas en te onpas gebruikt en het klinkt vooral geweldig...
Quantumveld, Quantumbewustzijn, Quantumsprong horen tegenwoordig thuis in de woordenschat van ieder die met spiritualiteit te maken heeft maar is dat ook terecht?
Waar gaat de quantumfysica nu eigenlijk over?
Bestaat er zoiets als een quantumveld waar we met ons quantumbewustzijn allemaal deel van uit maken?
In deze lezing bekijken we eerst wetenschappelijk waar quantumfysica nu werkelijk over gaat en welke baanbrekende ontdekkingen er zijn gedaan.
Beginnend met de relativiteitstheorie van Einstein ontdekken we dat alles en zelfs tijd relatief is en dat zwaartekracht een gevolg van die tijd is.
Via de quantumveldentheorie is bewezen dat materie niet meer is dan een agitatie van quantumvelden en dus een illusie is...
De quantumwereld gedraagt zich heel anders dan onze fysieke wereld. Hoe halen we de vreemde mogelijkheden van de quantumfisca naar onze fysieke realiteit?

LEZING 'Onze holografische werkelijkheid'
Via de studie van zwarte gaten in de cosmos hebben wetenschappers geconcludeerd dat onze werkelijkheid zich op z'n minst holografisch gedraagt.. net zoals onze hersenen..
Geen enkel andere theorie kan verklaren hoe we anders zoveel data in ons brein kunnen opslaan.
Een hologram is een illusie, een gesimuleerde realiteit en bestaat niet uit materie maar enkel uit golven... en golven kan je beinvloeden.. ook met je bewustzijn..
Hoe werkt de interactie van ons bewustzijn met dit hologram?
Is het daadwerkelijk zo dat wij zelf onze eigen realiteit creëren en hoe gaat dat precies in zijn werk?
Via de quantumfysica kunnen we aantonen dat deze holografische illusie ook daadwerkelijk bestaat en dat wij als mens die illusie niet alleen mee creeren maar ook kunnen aanpassen
Bovendien dienen we ons de vraag te stellen wie dit hologram geschapen heeft.. Misschien is het scheppingsverhaal dan toch niet zo ver gezocht...

LEZING 'Sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid'
Door de quantumfysica weten we dat onze werkelijkheid een illusie is en dat materie eigenlijk niet bestaat...
Toch vinden we het heerlijk om dingen aan te raken.. elkaar aan te raken...
We hebben het zelfs nodig...
maar als dit alles slechts een illusie is... waarom vrijen we dan met elkaar en waarom eten we om een lichamelijke illusie in stand te houden?
en hier hangt meteen ook de vraag aan vast waarom we als mens oud worden en sterven
Voor wie eens wat verder wilt kijken dan deze holografische illusie...

LEZING 'Sexualiteit als valstrik'
In de ideale wereld heet het 'de liefde met elkaar bedrijven', in onze werkelijkheid is het meestal iets helemaal anders.
Durven we eerlijk naar onszelf te kijken en ons afvragen waarom je met iemand intiem wilt zijn?
Durf jij te kijken naar het geboortetrauma van doodsangst en afhankelijkheid dat rechtstreeks verbonden is met onze seksualiteit?
Het lijkt erop dat de seksuele bevrijding van de laatste 40 jaar velen onder ons enkel meer lichaamsgericht heeft gemaakt en als een listig vastrik ons heeft weggeleid van de ware taak die wij als mensheid hier hebben, het leggen van verbinding... niet alleen met een ander maar vooral met onszelf...

LEZING 'Verander je Verleden'
Ons verleden lijkt onomstootbaar vast te staan maar als we weten dat wij in een realiteit leven die zich holografisch gedraagt en waarbij tijd slechts een illusionaire interpretatie is van ons beperkt brein dan kunnen we concluderen dat ons verleden kneedbaar is en dat traumatische gebeurtenissen kunnen overschreven worden.
Dat is erg belangrijk want in veel gevallen is het net ons verleden dat ons achtervolgt en ons beperkt in wie we vandaag zijn.
Als we onszelf echt willen veranderen, ligt de sleutel in het verleden en de oplossing in het nu

LEZING 'Communiceren met het Hologram'
De studie van zwarte gaten in ons universum heeft de wetenschap duidelijk gemaakt dat de realiteit waarin wij leven, onze wereld, zich gedraagt als een hologram.
Dat lijkt misschien niet zo belangrijk maar als je weet dat een hologram zoals datgene waar wij in leven reageert op onze emoties dan wordt het plots wel interessant. Dat wil immers zeggen dat wij een realiteit krijgen voorgeschoteld die resoneert met wat wij voelen en dat wij die werkelijkheid via onze emoties dus ook kunnen aanpassen...
De buitenwereld Is een spiegel van onze binnenwereld.
Die kennis verandert niet alleen de kijk op onze wereld maar kan er ook voor zorgen dat we een werkelijkheid creëren die past bij wie we echt zijn.
Hoe dat theoretisch en praktisch precies werkt, wordt uitgelegd in deze lezing

WORKSHOP 'Het ontladen van negatieve Emoties'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam.

WORKSHOP 'Negatieve Emoties transformeren via intuitief tekenen en schilderen'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam.

WORKSHOP 'Communiceren met het hologram'
""De realiteit waarin we leven is een holografische illusie maar zoals Einstein destijds als zei.. a very persistent one of een erg halsstarrige. Zo staat de Everest behoorlijk stevig indrukwekkend te wezen en als je er vanaf valt, ben je dood tenzij je eerder al bent doodgevroren...
dus toch geen illusie?
We leggen eerst uit hoe deze realiteit is tot stand gekomen en waarom bepaalde zaken erg moeilijk te veranderen zijn.. al kan het wel maar dsaarvoor heb je flink wat bewustzijn voor nodig en bewustzijn versterk je door je te ontdoen van negatieve emoties en overtuigingen en dat gaan we aanleren tijdens deze workshop aan de hand van oefeningen met beelden, geluiden, oefeningen met partner, door zaken neer te zetten in de materie, door te ruiken en te voelen..
Na deze workshop zal je niet alleen begrijpen waarom bepaalde zaken in jouw leven verschijnen, je zal ook weten wat te doen om vervelende gebeurtenissen in je leven te vermijden.." Erik Tanghe geeft Lezingen

Agenda geplande lezingen - workshops

LEZING - WORKSHOP 28 OKTOBER GRONINGEN 'QUANTUMFYSICA IN DE PRAKTIJK'
zaterdag 28 OKTOBER - 10.00 - 17.00 u
Locatie: Lutherse Kerk
Haddingestraat 23 9711 KC Groningen
begin om 10.00 u tot 17.00 u
Meer Info...

UITGESTELD TOT HET NAJAAR 'LICHT EN GELUID, SLEUTELS VAN DEZE WERKELIJKHEID'
'Zaal De Klapper, Klapgat 2, 3150 Haacht
woensdag 28 juni 2023 - 19.30- 22.30 u Meer Info...

lezing - workshop 28 oktober GroningenTerug naar overzicht

Lezing 'QUANTUMFYSICA IN DE PRAKTIJK' - zaterdag 28 oktober - 10.00- 17.00 u - Locatie: Lutherse Kerk - Haddingestraat 23 9711 KC Groningen begin om 10.00 u tot 17.00 u

Quantumfysica ontmaskerd
'Er wordt veel onzin verteld over de kwantumfysica. Wat klopt er nu echt?'

Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door via onderstaande link
www.stefaniekaiser.nl/agenda

Op zaterdag 28 oktober geef ik in Groningen een lezing - workshop met de titel 'Quantumfysica in de praktijk'.
Kostprijs 55 euro voor een volledige dag

"“Wie denkt quantumfysica te begrijpen... heeft het niet begrepen”
Het is een gevleugelde uitspraak van Richard Feynman, één van de bekensdste quantumfysici van de 20ste eeuw en het vertelt dat de wiskunde achter de quantumfysica niet alleen erg moeilijk is maar dat quantumfysica vooral vreemd is omdat het zo goed als aan geen enkele wet van de werkelijkheid zoals wij ze kennen, gehoorzaamt.
En toch bestaat onze wereld enkel en alleen uit die bizarre quantumdeeltjes die niet voldoen aan de standaard fysieke wetten van onze fysieke werkelijkheid.
Wat voor nut heeft het dan om deze kwantumwereld te begrijpen als hij toch kompleet verschilt van de wereld waar wij in leven?
Is het wel terecht dat de 'spirituele wereld' de dag van vandaag om de haverklap verwijst naar de kwantumwereld als bewijs voor hun theorieen?
Waar gaat het nu over en bestaat er zoiets als het quantumveld, het quantumbewustzijn en kan je aan quantumhealing doen?
Kan je quantumfysica met spiritualiteit verenigen en zo ja, hoe gebruik je het dan?

Wie kwantumfysica wil toepassen in het dagelijkse leven, kan niet om het holografische principe van onze werkelijkheid heen en tijdens deze interactieve lezing-workshopdag leggen we deze zaken in eenvoudige woorden uit met talloze voorbeelden om het nog beter begrijpbaar te maken.

Nadien gaan we praktisch aan de slag met luchtige oefeningen alleen en met partner om de interactie van jouw bewustzijn op deze werkelijkheid duidelijk te maken.
Die luchtigheid is nodig om de ernst van de spirituele wereld te ontkracnten want wie het allemaal te ernstig neemt, zal ook een ernstig resultaat bekomen.

In deze oefening laten we duidelijk zien hoe belangrijk en hoe beperkend bepaalde intenties zijn waarmee jij zaken onderneemt in je leven.
Intentie en emoties zijn immers de bouwstenen van de spiegelende holografische wereld waarin we leven.
Er is geen universum dat ons dingen geeft.
Er is geen universum dat voor ons zorgt..
Dat doen we allemaal zelf..
Zo binnen- zo buiten en die les kan je maar beter op een speelse manier leren bevatten omdat de confrontatie soms erg groot kan zijn.

Allerlei spirituele goeroes beweren immers dat menselijke waarneming de realiteit verandert maar waarom leven we dan nog in een wereld vol oorlog en onderdrukking van echte vrije meningsuiting?
Hoe ga je met zo'n onrecht om?

Na deze lezing-workshop zou je moeten begrijpen dat jij aan het roer staat, veel meer dan je denkt maar tegelijk ook beseffen dat de controle van dat roer jouw al lang uit handen is genomen..
Confronterend maar inspirerend..
Er wordt veel onzin over quantumfysica vertelt waar quantumfysici waarschijnlijk heel hard om moeten lachen maar... er zijn zo van die dingen die wel heel vreemd zijn.. en als Richard Feynman het zelfs niet begreep, is er misschien een andere kijk nodig die niet alleen op wetenschap is gestoeld.
In deze lezing leggen we uit wat een quantumveld werkelijk is en wat er binnen jezelf dient te veranderen als je daadwerkelijk invloed wil kunnen uitoefenen op jouw wereld."
Inschrijven verplicht - zie hoger

UITGESTELD TOT HET NAJAAR- zaal De Klapper, Klapgat 2, 3150 Haacht Terug naar overzicht

Lezing 'LICHT EN GELUID, SLEUTELS VAN ONZE WERKELIJKHEID' -
Locatie: Zaal de Klapper (Klapgat 2, 3150 Haacht) - 19.30- 22.30 u Kostprijs 20 euro

licht en geluid
'Licht is de schrijftaal van het universum - geluid is de trom waarmee het communiceert'
Inschrijven via deze link
Op UITGESTELD TOT HET NAJAAR geef ik een lezing in Haacht met de titel 'licht en geluid, sleutels van onze werkelijkheid'.
Licht is een wonderlijke trilling die ons in staat stelt deze werkelijkheid te ervaren.
QED of Quantum electro dynamica is de wetenschap die de interactie bestudeert tussen licht en materie en het gaat hier over heel wat meer dan enkel weerkaatsing van dat licht op een voorwerp..
Zonder licht is er geen realiteit, geen materie, geen gedachten want gedachten zijn electrische impulsen in onze hersenen en electriciteit is simplistisch gezegd niet meer dan licht dat zich doorheen een draad voortplant..
Doordat licht geen tijd ervaart, heeft het slechts een kleine invloed op deze werkelijkheid omdat het niet tijd en ruimte gebonden is. Daarom heeft een initiele gedachte niet veel invloed op onze omgeving.
De intentie of de omzetting naar een fysieke impuls heeft dat echter wel.
Bovendien worden onze gedachten wel gebruikt om quantumfysisch mogelijkheden te creëren in deze holografische werkelijkheid maar die mogelijkheden reageren enkel op vibraties die resoneren met die ruimte – tijd werkelijkheid.
Elke gedachte wordt een mogelijkheid in deze werkelijkheid...
die zich enkel kan manifesteren als het resoneert met iets in jezelf
Elke gedachte... ook die van een ander
Eén van die tijdsgebonden vibraties zijn emoties en intenties.
Een ander is geluid.. en O wat is geluid interessant om in te zetten voor gezondheid maar ook voor het aanpassen van jouw werkelijkheid.
je gilt het uit van plezier
je kermt van de pijn
een kind kirt van plezier
emoties en geluid gaan hand in hand
En als we dan weten dat licht ook kan omgezet worden naar geluid dan wordt het wel heel interessant.
Inschrijven aan te raden - zie hoger